Ρομποτική Logo – Χελώνα

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ LOGO ΧΕΛΩΝΑ

ΧΕΛΩΝΑΡομποτική Logo – Χελώνα:  Ένα ρομπότ που μιμείται τον Ανθρώπινο τρόπο γραφής!!!

Έκθεση-Περιγραφή Εργασίας

        ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:

Χορηγός της εργασίας :
Βραβεία- Διάχυση αποτελεσμάτων:
Επιστημονικό και Θεωρητικό πλαίσιο:
Στόχος της εργασίας:
Μέθοδος εργασίας της ομάδας- αποτελέσματα:
Συμπεράσματα από την συμμετοχή :
Η ομάδα του έργου:
Ειδικές υπερσυνδέσεις(Links):
 vravio007_na1

 

Η εργασία αυτή περιλαμβάνει την κατασκευή ενός ρομπότ εδάφους που κινείται σε επίπεδες επιφάνειες και έχει την ικανότητα να ζωγραφίζει το ίχνος της κίνησής του πάνω στην επίπεδη επιφάνεια την οποία κινείται.

Το ρομπότ συνδέεται μέσω της παράλληλης θύρας (LP1) με τον Η/Υ από όπου καθοδηγείται με την εκτέλεση ειδικού προγράμματος (software) που έχει κατασκευαστεί ειδικά γι’ αυτό το ρομπότ και αποτελεί μέρος της εργασίας. Το λογισμικό αυτό εκτελεί ένα περιβάλλον προσομοίωσης  εντολών της γλώσσας προγραμματισμού  LOGO. Έτσι ο χρήστης καθοδηγεί το Ρομπότ από τον ηλεκτρονικό υπολογιστή και έχει τη δυνατότητα να  παρακολουθεί αυτά που κάνει το ρομπότ στο πάτωμα και πάνω στην οθόνη του μέσα από το περιβάλλον προσομοίωσης του λογισμικού.

Το ρομπότ κάνει τέσσερις βασικές κινήσεις:

·        Κίνηση εμπρός

·        Κίνηση πίσω

·        Δεξιά περιστροφή γύρω από τον εαυτό του

·        Αριστερή περιστροφή γύρω από τον εαυτό του

Ενώ επίσης έχει την δυνατότητα να ακουμπά ή να απομακρύνει έναν μαρκαδόρο από το πάτωμα.

Στο παρόν στάδιο έρευνας δίνεται η δυνατότητα γραφής γραμμάτων και κειμένου στο δάπεδο.

 

vravio003_n vravio065_n

ΧΟΡΗΓΟΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ :

 KDE_MT_EG

ΧΟΡΗΓΟΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ο χορηγός της εργασίας είναι το ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ της ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ”

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΤΕΧΝΟΜΑΘΕΙΑ ΙV”

web: http://www.tmth.edu.gr

 

 ΒΡΑΒΕΙΑ – ΔΙΑΧΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ:

Η εργασία πήρε Α΄ Βραβείο ΙΤΕ/ΕΙΧΗΜΥΘ Μαθητών Λυκείου-ΤΕΕ στον σχολικό διαγωνισμό 2004-2005  που διοργάνωσε το  Ινστιτούτο Χημικής Μηχανικής και Χημικών διεργασιών Υψηλής Θερμοκρασίας στις 16/04/2005 στο Ρίο της Πάτρας. (http://www.iceht.forth.gr) & (http://www.iceht.forth.gr/sxolikovraveio/2005/photos.html)

VRAVIO_mix

Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης  – Τηλεόραση – Ραδιόφωνο . –  Εφημερίδες.

Δημοσιεύματα στον τύπο και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ραδιόφωνο και τηλεόραση, κυρίως μέσω του διαγωνισμού του ΙΤΕ/ΕΙΧΗΜΥΘ.

Media_mix

Η ομάδα παρουσίασε το ρομπότ στην έκθεση ΤΕΧΝΟΜΑΘΕΙΑ IV στις  3-4 Δεκεμβρίου στην Θεσσαλονίκη στο Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας.

TOSHIBA Exif JPEGImage045_n

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ:

Το θεωρητικό και επιστημονικό πλαίσιο της εργασίας παρουσιάστηκε στο “3ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Διδακτική της Πληροφορικής» που έγινε στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου στις 7-9 Νοεμβρίου 2005 στην Κόρινθο.  (http://korinthos.uop.gr/~didinf05/)   (Download the paper .pdf)

Didinfo_mix

ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: 

Βραχυπρόθεσμος στόχος ήταν να αναπτύξουν οι μαθητές συνεργατική μάθηση και νέες προσεγγίσεις στην κατάκτηση της γνώσης εφαρμόζοντας την μέθοδο project. Επίσης να εφαρμόσουν τις γνώσεις τους στην πληροφορική, στα μαθηματικά και στην τεχνολογία επικοινωνιών κατά την παραγωγή, τεκμηρίωση και διάδοση του τελικού προϊόντος της έρευνάς τους. Μακροπρόθεσμος στόχος ήταν να εξοικειωθούν οι μαθητές με ένα τεχνολογικό θέμα όπως η κατασκευή Ρομπότ και να διαπιστώσουν την άμεση σύνδεση της προϋπάρχουσας θεωρητικής τους γνώσης πάνω στον προγραμματισμό της γλώσσας LOGO με ένα θέμα όπως η ρομποτική.

 

ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ- ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ:

H Ρομποτική LOGO-ΧΕΛΩΝΑ είναι μία εργασία που πραγματοποιήθηκε στο 3ο Ενιαίο Λύκειο Πάτρας ως Θεωρία και πράξη ακολουθώντας την «μέθοδο Project» με μία οκταμελή ομάδα μαθητών Β’ Λυκείου Θετικής και Τεχνολογικής κατεύθυνσης.Η μέθοδος εργασίας της ομάδας περιελάμβανε ουσιαστικά τα βήματα επίλυσης προβλημάτων. Διατύπωση και ανάλυση του προβλήματος, έρευνα για τα υπάρχοντα δεδομένα, τόσο στη Logo όσο και στην ρομποτική. Συλλογή καταγραφή & αποθήκευση των αποτελεσμάτων της έρευνας. Διατύπωση των πιθανών λύσεων. Αξιολόγηση των προτεινόμενων λύσεων. Επιλογή και υλοποίηση της βέλτιστης λύσης. Εντοπισμός σφαλμάτων Ανάδραση και επαναπροσδιορισμός του προβλήματος, επανάληψη της όλης διαδικασίας.Μερικά από τα κυριότερα γνωρίσματα της εργασίας αυτής ήταν ότι:

Η ομάδα των μαθητών δούλεψε σε ένα ανοικτό πεδίο δράσης που δεν ήταν εκ των προτέρων επεξεργασμένο σε όλες του τις λεπτομέρειες και είχε στοιχεία καινοτομίας και πρωτοτυπίας.

Οι προαπαιτούμενες γνώσεις των μελών εξασφαλίσθηκαν αρχικά με μία φάση προσαρμογής στα σημεία που δεν  καλύπτονταν,  αλλά και στην διάρκεια του προγράμματος με παρεμβολή φάσεων απόκτησης γνώσεων.

Η εργασία  συνοδεύτηκε από τελικό προϊόν που ήταν το ρομπότ το software, παρουσίαση σε cd, και αφίσα και γραπτή εργασία και κατασκευή ιστοσελίδας στο Internet  (http://3lyk-patras.ach.sch.gr/rlt.htm),

Υπήρξε από κοινού με τους μαθητές διαμόρφωση του έργου και προέκυψαν και αποτελέσματα που δεν είχαν αρχικά τεθεί ως στόχοι. Για παράδειγμα η δυνατότητα γραφής λέξεων από το ρομπότ στο δάπεδο.

Χρησιμοποιήθηκε χρόνος που προκαθόριζε από κοινού η ομάδα και έξω από το ωράριο λειτουργίας του σχολείου. Για παράδειγμα οι συναντήσεις γίνονταν μέσα στα Σαββατοκύριακα.

Οι μαθητές επινόησαν δικές τους μεθόδους για την αντιμετώπιση διαφόρων προβλημάτων. Για παράδειγμα, παρουσίασαν διαφορετικές λύσεις στο γράψιμο των  γραμμάτων  για να επιλεγεί η καλύτερη.

( Κατεβάστε το Video: Το Ρομπότ Γράφει το Γράμμα “A”     όνομα αρχείου: letter_A.AVI 4,56MB)

 

 video_eikones_synadiseon2video_eikones_synadiseon1

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ :

Οι μαθητές βίωσαν ένα εντελώς νέο τρόπο ανακάλυψης της γνώσης μέσα από την συνεργατική μάθηση. Χρησιμοποίησαν τον υπολογιστή και τις νέες τεχνολογίες σαν εργαλείο για να φτιάξουν δικά τους πράγματα. Ανακάλυψαν στην πράξη την εφαρμογή των θετικών επιστημών, των μαθηματικών της πληροφορικής πάνω σε μία τεχνολογική κατασκευή. Προβληματίστηκαν με πιο τρόπο θα ξεπεράσουν διάφορα προβλήματα εφαρμόζοντας στην πράξη τα βήματα επίλυσης προβλημάτων που είχαν διδαχθεί στο μάθημα της ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ και με την φαντασία και τον  ενθουσιασμό  που τους διέκρινε  έδωσαν στο έργο την δική τους σφραγίδα προτείνοντας και υλοποιώντας δικούς τους στόχους.

Η ανάπτυξη αυτού του προγράμματος σε συνεργασία με την ΤΕΧΝΟΜΑΘΕΙΑ ΙV έθεσε μία σειρά από νέες προκλήσεις και δυσκολίες, αλλά πρόσφερε και ένα εκτενές φάσμα νέων ευκαιριών με πραγματική εκπαιδευτική και κοινωνική αξία  για τους συμμετέχοντες. Η όλη προσπάθεια  αποτέλεσε ένα «άνοιγμα του εκπαιδευτικού οργανισμού και κυρίως του σχολείου στην κοινωνία».

Κάτω από προϋποθέσεις θα μπορούσε το έργο να δώσει το έναυσμα ώστε να μπει και σε βιομηχανική παραγωγή  κυρίως για παιδαγωγικούς σκοπούς (Χρήση στην εκπαίδευση) χωρίς να αποκλείονται και άλλες εφαρμογές Κάτι τέτοιο θα ήταν εξαιρετικά ενδιαφέρον και θα μπορούσε να αποτελέσει και ένα παράδειγμα σύμπραξης σχολείων με την βιομηχανία, κάτι που κατά την έρευνά μας στο διαδίκτυο διαπιστώσαμε ότι γίνεται με κατασκευές τέτοιου είδους όπως τα Lego Mindstorms σε  άλλες χώρες όπως στην Αμερική.

Βιώσαμε το πρόγραμμα αυτής της εργασίας σαν ένα ταξίδι που είχε και δυσκολίες, αλλά κυρίως την ομορφιά της αναζήτησης.

 

 

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

 NMIX14_N_xk Υπεύθυνος Καθηγητής: Γιαννακόπουλος Κ. Νίκοςe-mail:   gianakop@in.gr

gianakop@gmail.com

 

Μαθητές:

Γιαννόπουλος Γεώργιος
Γκολγκάκης Νικόλαος
Λαμπρόπουλος Ανδρέας
Μπινιέρη Γεωργία
Μπούσια Μαρία
Νικολάου Ιωάννης
Οικονομάκου Μαρία – Ζωή
Παλαιολόγος Διονύσιος

 

 

 3o Ενιαίο Λύκειο Πάτρας

ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΕΡΣΥΝΔΕΣΕΙΣ (links)

Professor Seymour Papert    Logo Foundation

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s